Zemědělské družstvo Hněvošice

Sídlo a místo podnikání

U Rybníka 249,

Hněvošice

747 35

přejít na mapy »

Identifikační údaje

IČO: 47676507

Zápis do obchodního rejstříku: 3.3.1994

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 299

Kontakty

Tel: 777 666 894
E-mail: bolacka@zdhnevosice.cz

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017182

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně mobilní technologie v podobě nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.